دانلود آهنگ گل یاسی در زخم شهیار قنبری

هم اکنون از صاحب موزیک♪ دانلود اهنگ گل یاسی در زخم با صدای شهیار قنبری به همراه تکست و بهترین کیفیت ♮

Download Old Music BY : SHHYAR GHNBRY | GL YASY DR ZKHM With Text And 2 Quality 320 And 128 On sahebmusic.ir

سفری بی آغاز ♮✌

سفری بی پایان

سفری بی مقصد ♮✌

سفری بی برگشت

سفری تا کابوس ♮✌

سفری تا رویا

سفری تا بودا ♮✌

شبنم تاج محل

با حریق یادها همسفرم ♮✌

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♮✌

وقتی دورم به تو نزذیکترم

هق هق پارسیان ♮✌

تکه نانی در خواب

بوی گندم در مشت ♮✌

مشت کودک در خاک

کفش مادر در برف ♮✌

چرخ یک کالسکه

گوشه ی گندم زار ♮✌

بند رختی پاره

با حریق یادها همسفرم ♮✌

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♮✌

وقتی دورم به تو نزذیکترم

چمدانی بی شکل ♮✌

جعبه ی یک دوربین

عکس یک بازیگر ♮✌

جمعه های بی مشق

تلی از ته سیگار ♮✌

دشنه ای زنگ زده

چشم گاوی در دیس ♮✌

سفره ای پوسیده

با حریق یادها همسفرم ♮✌

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♮✌

وقتی دورم به تو نزذیکترم

برج لندن در مه ♮✌

جان لنون در باران

سوهو در بی حرفی ♮✌

رود سن در یک قاب

متروی سن ژقمن ♮✌

قهوه ی سن میشل

پرسه ای در پیگل ♮✌

کافه ها بی لبخند

با حریق یادها همسفرم ♮✌

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم ♮✌

وقتی دورم به تو نزذیکترم

خانه ای در آتش ♮✌

بوف کوری در نور

گل یاسی در زخم ♮✌

غربت لالایی

بوسه در راه آهن ♮✌

سرخی لب در شب

برکه ای از فانوس ♮✌

انفجاری در ماه

کو چه ای خیس از عشق ♮✌

شعر سبز لورکا

ساعت 5 عصر ♮✌

مستی بی وحشت

گریه های ژکوند ♮✌

خط خوب سهراب

نامه ای آب شده ♮✌

ونگوگ گوش به دست!

?your passport please ♮✌

?Do You have anything to declare

I have a dream ♮✌

I have a dream

با حریق یادها همسفرم ♮✌

وقتی دورم به تو نزذیکترم…

♮✌

♮✌

دانلود آهنگ گل یاسی در زخم شهیار قنبری
- مشاهده

دانلود آهنگ انفجاری در ماه شهیار قنبری

با ما باشید با 💕 دانلود اهنگ با انفجاری در ماه راز عاشقانه ای دارم با صدای شهیار قنبری به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHYAR GHNBRY | ANFJARY DR MAH With Text And 2 Quality 320 And 128 On sahebmusic.ir

سفری بی آغاز 🎘💕

سفری بی پایان

سفری بی مقصد 🎘💕

سفری بی برگشت

سفری تا کابوس 🎘💕

سفری تا رویا

سفری تا بودا 🎘💕

شبنم تاج محل

با حریق یادها همسفرم 🎘💕

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم 🎘💕

وقتی دورم به تو نزذیکترم

هق هق پارسیان 🎘💕

تکه نانی در خواب

بوی گندم در مشت 🎘💕

مشت کودک در خاک

کفش مادر در برف 🎘💕

چرخ یک کالسکه

گوشه ی گندم زار 🎘💕

بند رختی پاره

با حریق یادها همسفرم 🎘💕

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم 🎘💕

وقتی دورم به تو نزذیکترم

چمدانی بی شکل 🎘💕

جعبه ی یک دوربین

عکس یک بازیگر 🎘💕

جمعه های بی مشق

تلی از ته سیگار 🎘💕

دشنه ای زنگ زده

چشم گاوی در دیس 🎘💕

سفره ای پوسیده

با حریق یادها همسفرم 🎘💕

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم 🎘💕

وقتی دورم به تو نزذیکترم

برج لندن در مه 🎘💕

جان لنون در باران

سوهو در بی حرفی 🎘💕

رود سن در یک قاب

متروی سن ژقمن 🎘💕

قهوه ی سن میشل

پرسه ای در پیگل 🎘💕

کافه ها بی لبخند

با حریق یادها همسفرم 🎘💕

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم 🎘💕

وقتی دورم به تو نزذیکترم

خانه ای در آتش 🎘💕

بوف کوری در نور

گل یاسی در زخم 🎘💕

غربت لالایی

بوسه در راه آهن 🎘💕

سرخی لب در شب

برکه ای از فانوس 🎘💕

انفجاری در ماه

کو چه ای خیس از عشق 🎘💕

شعر سبز لورکا

ساعت 5 عصر 🎘💕

مستی بی وحشت

گریه های ژکوند 🎘💕

خط خوب سهراب

نامه ای آب شده 🎘💕

ونگوگ گوش به دست!

?your passport please 🎘💕

?Do You have anything to declare

I have a dream 🎘💕

I have a dream

با حریق یادها همسفرم 🎘💕

وقتی دورم به تو نزذیکترم…

🎘💕

🎘💕

دانلود آهنگ انفجاری در ماه شهیار قنبری
- مشاهده

دانلود آهنگ سفری بی برگشت شهیار قنبری

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه صاحب موزیک 🎷 دانلود اهنگ سفری بی برگشت با صدای شهیار قنبری به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHYAR GHNBRY | SFRY BY BRGSHT With Text And 2 Quality 320 And 128 On sahebmusic.ir

سفری بی آغاز 🎷ツ

سفری بی پایان

سفری بی مقصد 🎷ツ

سفری بی برگشت

سفری تا کابوس 🎷ツ

سفری تا رویا

سفری تا بودا 🎷ツ

شبنم تاج محل

با حریق یادها همسفرم 🎷ツ

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم 🎷ツ

وقتی دورم به تو نزذیکترم

هق هق پارسیان 🎷ツ

تکه نانی در خواب

بوی گندم در مشت 🎷ツ

مشت کودک در خاک

کفش مادر در برف 🎷ツ

چرخ یک کالسکه

گوشه ی گندم زار 🎷ツ

بند رختی پاره

با حریق یادها همسفرم 🎷ツ

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم 🎷ツ

وقتی دورم به تو نزذیکترم

چمدانی بی شکل 🎷ツ

جعبه ی یک دوربین

عکس یک بازیگر 🎷ツ

جمعه های بی مشق

تلی از ته سیگار 🎷ツ

دشنه ای زنگ زده

چشم گاوی در دیس 🎷ツ

سفره ای پوسیده

با حریق یادها همسفرم 🎷ツ

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم 🎷ツ

وقتی دورم به تو نزذیکترم

برج لندن در مه 🎷ツ

جان لنون در باران

سوهو در بی حرفی 🎷ツ

رود سن در یک قاب

متروی سن ژقمن 🎷ツ

قهوه ی سن میشل

پرسه ای در پیگل 🎷ツ

کافه ها بی لبخند

با حریق یادها همسفرم 🎷ツ

وقتی دورم به تو نزذیکترم

با حریق یادها همسفرم 🎷ツ

وقتی دورم به تو نزذیکترم

خانه ای در آتش 🎷ツ

بوف کوری در نور

گل یاسی در زخم 🎷ツ

غربت لالایی

بوسه در راه آهن 🎷ツ

سرخی لب در شب

برکه ای از فانوس 🎷ツ

انفجاری در ماه

کو چه ای خیس از عشق 🎷ツ

شعر سبز لورکا

ساعت 5 عصر 🎷ツ

مستی بی وحشت

گریه های ژکوند 🎷ツ

خط خوب سهراب

نامه ای آب شده 🎷ツ

ونگوگ گوش به دست!

?your passport please 🎷ツ

?Do You have anything to declare

I have a dream 🎷ツ

I have a dream

با حریق یادها همسفرم 🎷ツ

وقتی دورم به تو نزذیکترم…

🎷ツ

🎷ツ

دانلود آهنگ سفری بی برگشت شهیار قنبری
- مشاهده